Multigal Serum


Kuzu ve Buzağılar İçin

Tanım : Kuzu ve buzağıların yetiştirme esnasında ortaya çıkan bakteriyel hastalıklarına karşı pasif bağışiklık oluşturmak amacıyla atlardan elde edilen immun serum.

İçerik : Escherichia coli, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Salmonella dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella rostock, Salmonella typhimurium, Streptococcus pneumoniae, Sc. zooepidemicus ile hiperimmunize edilmiş atlardan elde edilen immun serum. 1 ml solüsyonda en az 17 mg x-globulin ve en çok 0.5 m/v/% oranında fenol bulunur.

Endikasyonları : Multigal Serum, kuzu ve buzağıların yetiştirme esnasında ortaya çıkan bakteriyel hastalıklarına karşı pasif bağışıklık oluşturmak amacıyla üretilmiş bir serumdur. Tedavi veya koruma amaçlı kullanılabilir. Neonatal hayvanlar için koruma amaçlı kullanım özellikle endikedir. Bu hayvanlarda Multigal Serum hemen oluşan ve belli bir süre devam eden bir koruma oluşturur ve bu esnada hayvanlarda endojen bağışıklığın gelişmesine olanak sağlar. Aynı zamanda başka bir sürüye nakledilecek genç hayvanlara nakilden önce ve bakteriyel hastalıkların sık sık ve aniden ortaya çıktığı sürülerde bulunan genç hayvanlara (acil tedavi) uygulama yapılması özellikle tavsiye edilir. Tam teşhis konulduğunda tedavi amaçlı uygulama endikedir. Bu durumda antibiyotik ve vitaminlerle destekleyici tedavi yapılabilir.

Dozaj ve uygulama : Doz, yaşa, vücut ağırlığına ve endikasyona bağlıdır. Multigal serum deri altı (s.c.), kas içi (i.m.) veya damar içi (i.v.) olarak kullanılır.

Koruyucu olarak: Buzağılar 10-50 ml s.c. yolla Kuzular 5-10 ml s.c. yolla

Tedavi amacıyla: Buzağılar 50 ml yarısı s.c. yolla, yarısı i.m. yolla Kuzular 15-20 ml yarısı s.c. yolla, yarısı i.m. yolla veya yarısı s.c. yolla, yarısı i.v. yolla

Uyarılar : Alerjik ve/veya anaflaktik reaksiyonlar (serum hastaligi) daha önce uygulanmış heterojen proteinlere bağlı olusan duyarlılık sebebiyle tetiklenebilir. Aktif antikor üretimi bu yaşlarda başladığından dolayı 5 haftalık yaşa kadar olan genç hayvanlarda bu reaksiyonların görülme olasılığı düşüktür. Alerji riski yaşla birlikte artar. Bu sebeple, daha yaşlı hayvanlarda uygulamanın tekrar edilmesini gerektiren durumlarda veya şüpheli durumlarda Multigal Serum'un aralıklarla uygulanması tavsiye edilir. Eğer serum hastaliğının belirtileri görülürse antihistaminikler, kardiovasküler ilaçlar ve kalsiyum uygulanmalıdır.

Depolama koşulları :
+2 C ve +8 C arasında karanlıkta saklayınız. 0 C ve altındaki ısılara maruz bırakmayınız. Şişe açıldıktan sonra en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ticari şekli : 10 ml'lik flakonlarda.

Ruhsat sahibi : Basu-RPN Tarım, Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Çataldağ Mevkii No :1 41480 Balçık Köyü Gebze / KOCAELI

İmal yeri : Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tieraerzte eG SerumwerkMemsen, 27318 Hoyerhagen / Almanya

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.Diğer

  • © 2010 Basu-RPN. Tüm Hakları Saklıdır.