Happy Cow İnek Temizleme Makinesi


Happy Cow İnek Temizleme Makinesi Neden Gereklidir?
Doğal hayata baktığımızda ineklerin hem hoşlandıkları için hem de kendilerini parazitlerden temizlemek için bir ğgaç ya da benzeri bir şeye sürtündüklerini görürüz. Bu davranış hem bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır, hem de ineklere zevk vermektedir. Bu durum ise süt verimini pozitif yönde etkilemektedir. Ahır içinde serbest olarak yetiştirilen ineklerde ise bu fonksiyonu Happy Cow İnek Temizleme Makinesi görür. Bu makine sayesinde ineklerin temizlenmesi için harcanan zaman kaybı ortadan kalkar, veteriner masrafları azalir ve süt verimi ve süt hijyeni artar.

Happy Cow İnek Temizleme Makinesi Nasıl Çalışır?

İnekler ihtiyaç duydukları zaman bu makineye kendileri dayanır ve makine dönmeye başlar. İneklerin yüksekligi önemli degildir çünkü hayvanın hareketlerine göre makine kendini ayarlar ve ineğin bütün vücut kısımlarına ulaşabilir. Makinenin çalışma süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz ancak normal süre 60 saniyedir. Bu zaman dilimi hayvanın sürekli makinenin altında kalmaması için ayarlanmıştır. Happy Cow İnek Temizleme Makinesi hayvan ve insanlar için hiçbir tehlike teşkil etmemektedir. Bu işlev için özel olarak tasarlanmıştır. Bir tehlike anında kendi kendini kapatır. Saç, tüy, elbise gibi herhangi bir madde makineye takılırsa makine durur ve ters yönde çalışarak dolanan nesnenin serbest kalmasını sağlar.

 * Happy Cow bir ineğin kendini iyi hissetmesini ve sağlıklı olmasını sağlar.
* Böylece hayvan daha sakin olur.
* Kendini iyi hisseden hayvanlarda yem alımı artar.
* Yem alımındaki bu artış direkt olarak süt veriminde ve döl tutma oranlarında artışa önderlik eder.
* Ayrıca zamandan tasarruf ve veteriner masraflarında düşüş sağlanır.


 

Diğer
  • Tanklar
  • © 2010 Basu-RPN. Tüm Hakları Saklıdır.